Gender

Education Level :

Willing working in shift :

Willing to worked extra hours :

Owned transport :

Saya mengaku bahawa semua maklumat yang saya berikan adalah BENAR dan TERKINI. Pihak Emzi Holding mempunyai hak untuk menamatkan kontrak saya jika saya didapati memalsukan maklumat dalam permohonan jawatan ini.